Veda je prítomná všade okolo nás. Aj v prírode, prírodnej kozmetike a jej zložkách. Jediný rozdiel je v tom, aký je pôvod týchto zložiek. Maťkine zamyslenie nad touto problematikou rozobrala na drobné. Aký máš na to názor?

Čítajte viac