Tajomstvo menom INCI

Výrobcovia kozmetiky si v minulosti dali záležať na tom, aby zloženie svojich výrobkov držali v tajnosti. Neskôr sa rôznym organizáciám podarilo zatlačiť na tieto giganty a zákon sa zmenil tak, že výrobcovia sú povinní uvádzať kompletné informácie o zložení produktov na obale.

Spotrebiteľ sa teda môže zoznámiť so zložením. Je to však veľmi komplikované a nie každý, respektíve takmer nikto nerozumie, čo za látky sú na etiketách uvedené.

V mnohých prípadoch sú syntetické látky považované za bezpečné. Veľmi dôležité pri ich použití je množstvo, ktoré obsahujú jednotlivé produtky. Čoraz viac sa však stretávame aj s označeniami ako nebezpečné. Tieto látky sú používané takmer všade okolo nás a sme s nimi v denno-dennom kontakte. Škodlivé chemikálie sú obsiahnuté v bežne používaných produktoch. Hlavným dôvodom ich hromadného využívania je fakt, že výroba syntetických náhrad je finančne výhodnejšia ako získavanie týchto látok priamo z prírodných zdrojov, z „matky Zeme“. Množstvo syntetiky sa vyrába z ropy, dreva, alebo odpadových materiálov iných výrobných procesov.

test-218181_1280.jpg

Informácie o tom, ktoré látky produkt obsahuje získáme z medzinárodnej nomenklatúry, ktorá sa označuje skratkou INCI (International Nomenclature of Cosmetics Ingredients). Má svoje pravidlá a každý výrobca, alebo distribútor je povinný sa podľa nich riadiť. Toto názvoslovie je uvádzané v anglickom a latinskom jazyku a je v ňom pomenovaných viac ako 30-tisíc látok. Takže, ak nie ste botanik, či chemik, nemáte šancu rozumieť o akú látku sa v skutočnosti jedná. Aj to je jedna z výhod, ktorú výrobcovia dodnes využívajú a udržiavajú spotrebiteľov v sladkej nevedomosti.

A práve preto sme tu!

Je našim cieľom, aby ste rozumeli zloženiam na obaloch kozmetických výrobkov. No v prvom rade chceme, aby ste rozumeli hlavne ingredienciám v produktoch 2SIS cosmetics. Preto budeme postupne pridávať informácie o jednotlivých skupinách najčastejšie používaných látok tohto názvoslovia a informácie o ich bezpečnosti. O materiáloch, ktoré používame my, dostanete obsiahlejšie informácie.

Zostaňte s nami

Martina

foto: pixabay.com